Nový poster Kriváň

     Jazyk

     0 ks 0.00 €


      
     Odstúpenie od zmluvy
      
     Odstúpenie od zmluvy je jednostranný úkon vedúci k ukončeniu zmluvy (teda aj zmluvy o zakúpení tovaru), v dôsledku ktorého si zmluvné strany musia vrátiť vzájomne poskytnuté plnenie. Predávajúci je preto povinný vrátiť zaplatenú cenu a kupujúci je povinný vrátiť zakúpený tovar. Prevádzkovateľ e-shopu nieje povinný nahradiť náklady spotrebiteľa na vátenie tovaru, tie znáša spotrebiteľ.
      
     Zároveň je potrebné upozorniť, že právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká automaticky, ale len v dohodnutých alebo zákonom stanovených prípadoch. Jedným z takýchto prípadov
     je právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, ktoré vzniká, keď spotrebiteľ nakupuje tovar alebo služby cez internet.
      
     Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy musí byť pribalený v balíku, ktorý posielate alebo zaslany e-mailom na našu adresu info@tritri.sk
      
     Adresa pre vátenie balíka
      
     Adresa pre vrátenie balíka: TriTri, Lidická 1627/47, 059 51 Poprad - Matejovce, 0917 433 704
      
     Balík posielajte bez dobierky môžete ho poslať poštou alebo kuriérom, výber je na Vás, ale vždy na uvedenú adresu.
      
     Formulár na Odstúpenie od zmluvy nájdete TU.